Ostatnie uroczy...
Image Detail
Uroczysta Msza ...
Image Detail
Rzym 2012
Image Detail
Fatima 2014
Image Detail

Nie jestem Charlie!

Franciszek L. Ćwik

Za wyrazami współczucia i modlitwy za ofiary zamachów i ich rodziny, powinna pójść rzeczywista analiza przyczyn obecnej sytuacji, a nie tylko ciągłe, nic nie znaczące deklaracje o Republice, demokracji i wspólnym współżyciu. Lekceważenie brutalnej rzeczywistości spowoduje jedynie przygotowanie nowego rozlewu krwi – podkreśla Jean-Pierre Maugendre, przewodniczący stowarzyszenia Renaissance Catholique (Odrodzenie Katolickie).

Jak ocenia Pan akcję „Je suis Charlie” (jestem Charlie) – solidaryzowanie się z zaatakowaną przez terrorystów redakcją „Charlie Hebdo”?

Czytaj więcej: Nie jestem Charlie!
 

Przewielebna Libby Lane i lordowie duchowni

Jakub Pytel

W lipcu 2014 r. Synod Generalny Kościoła Anglii uchwalił prawo umożliwiające udzielanie sakry biskupiej kobietom. Zgromadzenie nie było w tej sprawie jednomyślne, a największy opór stawili nie członkowie Izby Biskupów czy Izby Kleru, ale Izby Świeckich. Mogłoby to dowodzić, że wśród przedstawicieli anglikańskiego laikatu przetrwało najwięcej z tego, co nazywamy sensus catholicus, ale tak naprawdę chodziło o zachowanie dotychczasowego sposobu podejmowania decyzji opartego na kompromisie i o obronę anglokatolickiej mniejszości, która znajdowała się pod olbrzymią presją (w Kościele Anglii wciąż funkcjonuje pewna liczba katolicyzujących parafii, które chcąc pozostać we Wspólnocie Anglikańskiej domagają się różnych koncesji, np. trwałego ustanowienia osobnej męskiej hierarchii, co dla kobiet-księży jest nie do przyjęcia, bo czyni z nich kler drugiej kategorii i przypomina, że ważność ich święceń jest kwestionowana).

Czytaj więcej: Przewielebna Libby Lane i lordowie duchowni
 

Zwrot ku tradycyjnej liturgii

Bibula.com

Coś wielkiego dzieje się w Kościele katolickim; rozgrywa się poza światłem jupiterów, poza polem widzenia. W Ameryce, Francji, Wielkiej Brytanii, i w innych częściach świata. Ten trend zdaje się najwyraźniej występować w rozwiniętych krajach Zachodu, ale jego ślady możemy też dostrzec w innych częściach świata. To co widzimy, jest niczym innym jak zmianą paradygmatu. Liturgia tradycyjna powraca, a tradycyjna Msza łacińska (Vetus Ordo, albo „nadzwyczajna forma rytu rzymskiego”) przewodzi zmianom.


Liczba miejsc z coniedzielną tradycyjną Mszą w USA
Stany Zjednoczone, tak jak Francja i Wielka Brytania, są mikrokosmosem tego ogólnoświatowego trendu. Gdziekolwiek dzisiaj spojrzymy w obrębie Kościoła, wiadomości odnośnie Mszy sprawowanej w językach narodowych (Novus Ordo, lub „zwyczajnej formy rytu rzymskiego”) są kompletnie przygnębiające. 

Czytaj więcej: Zwrot ku tradycyjnej liturgii
 

Suche Dni. Dzięki nim lepiej przeżyjemy Boże Narodzenie

x. Edward J. Sutfin

Pamiętajmy o Suchych Dniach i pielęgnujmy ten odradzający się obyczaj, pozwalający przeżywać bliskie już Boże Narodzenie w całym bogactwie spotkania ze Zbawicielem. Wbrew temu, co się mówi o "faryzejskości" postu, warto skorzystać i z tego elementu bogactwa Kościoła. Dzięki przeżyciu suchych dni świętowanie Bożego Narodzenia będzie owocne!

Czytaj więcej: Suche Dni. Dzięki nim lepiej przeżyjemy Boże Narodzenie
 

Grze­chy pokoleniowe

x. Tomasz Delurski

Arty­kuły, reko­lek­cje i modli­twy. Wszystko wokół tzw. grze­chów poko­le­nio­wych. Od por­talu poświę­co­nego Fronda (zwa­nej dalej Fron­del­kiem), do para­fial­nych wspól­not orga­ni­zu­ją­cych modli­twy o uwol­nie­nie od grze­chów pokoleniowych.
1. Po pierw­sze w samym nazew­nic­twie tkwi błąd, żeby nie napi­sać here­zja.
Każdy grzech ma bowiem podwójny sku­tek. Zaciąga winę i pozo­sta­wia karę (nie wcho­dzę tu w roz­róż­nie­nie grze­chu lek­kiego i śmier­tel­nego). Aby zaist­niał grzech musi także wystą­pić świa­do­mość i dobro­wol­ność. Nas inte­re­suje tu kara (docze­sna i wieczna) jako pewien sku­tek grze­chu (myśl, słowo, czyn, zanie­dba­nie). Można przy­rów­nać ów sku­tek do sytu­acji, w któ­rej rodzice kupują dom, zosta­wiają dziecko na chwilę i ono pod­pala tenże dom bawiąc się zapał­kami. Nie­wąt­pli­wie nastą­pił czyn o wiel­kich kon­se­kwen­cjach przez lata. 

Czytaj więcej: Grze­chy pokoleniowe
 

Katolicy muszą rozpocząć moralną kontrrewolucję!

Administrator

Konserwatywny, wierny ortodoksji kardynał Raymond Burke podczas spotkania z amerykańskimi katolikami mocno zaapelował do katolików by rozpoczęli walkę przeciwko sekularyzacji.
Kardynał Burke zaapelował, że nadszedł czas na kontrrewolucję katolików. Priorytet to edukacja katolicka, która jest niezbędna do zmiany kultury zdominowanej w tej chwili przez zeświecczone społeczeństwo. Ma to być „NOWA EWANGELIZACJA”, która będzie bronić dobra wspólnego, prawa naturalnego i uratuje coraz bardziej zdegenerowane społeczeństwo.

Czytaj więcej: Katolicy muszą rozpocząć moralną kontrrewolucję!
 

Szopka w parlamencie UE poświęcona

Administrator

- To wyraz wierności Tradycji chrześcijańskiej – powiedział eurodeputowany z Włoch Mario Borghezio podczas uroczystego poświęcenia Szopki Bożonarodzeniowej, która 9 XII stanął w Parlamencie Europejskim. Drogi sercom katolików symbol poświęcił przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X bp Bernard Felley.
Alain Escada, prezes Civitas, podkreślił znaczenie trwających polemik wokół Szopki, której stawiania zakazuje się w niektórych państwach UE, a także w Kanadzie i USA. - W imię laickości i neutralności religijnej próbuje się chrześcijaństwo schować do szafy, a Żłobek z Dzieciątkiem Jezus stał się – co nadzwyczajne – symbolem oporu chrześcijan wobec antychrześcijańskiej nagonki – zauważył Alain Escada. 

Czytaj więcej: Szopka w parlamencie UE poświęcona
 

Grzech pierworodny a rodzina

x. Jan Jenkins

Ludzie są istotami bardzo obdarowanymi. Mamy wiele zdolności, którymi obdarzył nas Bóg ze względu na jakieś poszczególne dobro, konieczne dla naszej doskonałości. Wszystkie te zdolności dane są nam, byśmy postępowali w doskonałości i mogli ostatecznie osiągnąć cel, dla którego zostaliśmy stworzeni: byśmy poznali oraz ukochali Boga i mogli cieszyć się Nim przez całą wieczność. Zdolności te powinny zostać ukierunkowane na ten właśnie cel, każda z nich powinna zostać mu podporządkowana.

Czytaj więcej: Grzech pierworodny a rodzina
 

Strona 1 z 8

Ogłoszenia

  III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

  DZISIAJ: - suma o godz. 12,00. Po sumie kolęda na ulicy Dworcowej i Kościelnej.
                         - Anioł Pański: + Andrzej Antoniewicz, Walentyna Gryszko,
Jan Ziółkowski, Krystyna Zabielska.

W TYGODNIU:

Msze święte w tygodniu wtorek, od środy do piątku włącznie nie będzie w kościele parafialnym mszy świętej. W sobotę o godzinie 18,00.

Nabożeństwa: do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – środa.
Koronka do Miłosierdzia Bożego – piątek.

Zakończyliśmy Kolędę. Słowa wdzięczności za czas Błogosławieństwa, Modlitwy i Rozmowy. Rodziny, które nie mogły przyjąć Kolędy w wyznaczonym czasie odwiedzę w tygodniu po uprzednim zaproszeniu.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca-adoracyjna. Po mszy świętej o godzinie 12,00 zmiana Tajemnic Żywego Różańca.

Nie ma dzisiaj mszy świętej dla dzieci komunijnych w ostatnią niedziele miesiąca.  

Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013

Trzej królowie

Pamiętaj

Dziś jest: 29 Styczeń 2015    |    Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
Wszystkiego najlepszego.

Dziś jest Dzień Strażaka (Ukraina).

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!