Pomoc kościołowi: CREDIT AGRICOLE 10 1940 1076 3103 9884 0000 0000

 
Ostatnie uroczy...
Image Detail
Uroczysta Msza ...
Image Detail
Rzym 2012
Image Detail
Fatima 2014
Image Detail

Życie od początku

x. Tomasz Delurski

Bóg posłał anioła Gabriela do mia­sta w Gali­lei, zwa­nego Naza­ret, do Dzie­wicy poślu­bio­nej mężowi, imie­niem Józef, z rodu Dawida; a Dzie­wicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdro­wiona, pełna łaski, Pan z Tobą, bło­go­sła­wiona jesteś mię­dzy nie­wia­stami“.
Ona zmie­szała się na te słowa i roz­wa­żała, co mia­łoby zna­czyć to pozdro­wie­nie.

Czytaj więcej: Życie od początku
 

Zapi­sane imię

x. Tomasz Delurski

To mówi Pan Bóg: „Prze­klęty mąż, który pokłada nadzieję w czło­wieku i który w ciele upa­truje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzi­kiego krzaka na ste­pie. Nie dostrzega, gdy przy­cho­dzi szczę­ście. Wybiera miej­sca spa­lone na pustyni, zie­mię słoną i bez­ludną.
Bło­go­sła­wiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją! Jest on podobny do drzewa zasa­dzo­nego nad wodą, co swe korze­nie pusz­cza ku stru­mie­niowi. Nie oba­wia się, skoro przyj­dzie upał, bo utrzyma zie­lone liście. Także w roku posu­chy nie doznaje nie­po­koju i nie prze­staje wyda­wać owo­ców.

Czytaj więcej: Zapi­sane imię
 

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na I Niedzielę Wielkiego Postu 2015

Administrator

... "W tym roku słyszymy dodatkowe przynaglenie od Bożej Opatrzności, by powrócić do wytrwałej modlitwy różańcowej oraz do pokuty. Rozpoczynają się bowiem trzy lata, w których chcemy przeżywać setną rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie." ...


Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia - Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.

Rozpoczęliśmy Wielki Post - czas słuchania Boga, nawracania się ku Niemu oraz czas pokuty za grzechy własne i za grzechy innych ludzi. Jezus sam nas uczy, że na drogach Bożych jest wyciszenie pustyni i walka z pokusą, jest też głoszenie Prawdy o zbliżającym się Królestwie Bożym. Jest też cierpienie i pokuta. Dzisiaj słyszymy o uwięzieniu Jana Chrzciciela - który z mocą głosił Prawdę. To są drogi Boże. W zwyczajnych praktykach i nabożeństwach wielkopostnych to wszystko przeżywamy każdego roku.

Czytaj więcej: Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na I Niedzielę Wielkiego Postu 2015
 

Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać...

Administrator

Czy my, jako chrześcijanie, starający się naśladować Pana Jezusa i postępować według Jego nauki, powinniśmy być tolerancyjni, czy raczej „wsadzać nos w nieswoje sprawy” i korygować naszych braci, gdy widzimy, że błądzą? Gdy wiemy, że postępują w sposób grzeszny? Pomijając aspekt ewentualnego błędu naszej oceny w stosunku do innych, odpowiedź musi być taka, że nie tylko nie powinniśmy być tolerancyjni, ale mamy wręcz obowiązek zwracać braciom uwagę na ich błędy.

Czytaj więcej: Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać...
 

Wiadomości Światowych Dni Młodzieży

http://szczecin.kuria.pl/

Od 30 stycznia wydawany jest radiowy serwis informacyjny poświęcony przygotowaniom do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Autorem „Wiadomości Światowych Dni Młodzieży” jest zlokalizowane w Warszawie Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Cotygodniowe 4-5 minutowe audycje dostępne będą na Portalu Młodych Ichtis www.ichtis.info.

Czytaj więcej: Wiadomości Światowych Dni Młodzieży
 

Maryja wszechwładną królową w Królestwie Bożym

Administrator

Maryja rozkazuje w niebie aniołom i błogosławionym. W nagrodę za Jej głęboką pokorę Bóg dał Jej władzę i posłannictwo, by trony opróżnione przez upadłych skutkiem pychy aniołów obsadzała świętymi. Taka jest wola Najwyższego, który pokornych podnosi na wyże; żąda On, by niebo, ziemia i piekło bezwzględnie poddane były rozkazom pokornej Maryi, którą uczynił królową nieba i ziemi, władczynią swych wojsk, skarbnicą swych bogactw, szafarką łask, narzędziem wielkich cudów, pośredniczką ludzi, zagładą nie­przyjaciół Boga i wierną towarzyszką swej chwały i swych triumfów.

Bóg Ojciec chce przez Maryję mieć dzieci aż do końca świata i mówi do Niej: In Jacob inhabita (Zamieszkaj w Jakubie), tzn. uczyń sobie stały przybytek w mych dzieciach i w predestynowanych wyobrażonych w Jakubie, a nie w dzieciach szatana i potępionych, których przedstawicielem jest Ezaw.

Czytaj więcej: Maryja wszechwładną królową w Królestwie Bożym
 

Współczesne prześladowania religijne w świetle Orędzia Fatimskiego

José Antonio Ureta

Referat wygłoszony podczas IV Kongresu Konserwatywnego, który odbył się w Krakowie dnia 13 października 2007 r. pod hasłem „Katolicy wobec cywilizacyjnych zagrożeń” 

Dziś przypada 90. rocznica od ostatniego, ale nie ostatecznego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Mówiąc „ostatnie objawienie” oznaczałoby, że cykl objawień już się zakończył i że nie będzie już żadnego innego. Jednak, prawdopodobnie nie jest to prawda, dlatego, że jak wszyscy pamiętamy, w czasie pierwszego objawienia, które było 13 maja, Matka Boża powiedziała trójce pastuszków: „Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, trzynastego dnia, o tej samej godzinie. (...)
„Następnie powrócę tu jeszcze siódmy raz.” 

Czytaj więcej: Współczesne prześladowania religijne w świetle Orędzia Fatimskiego
 

Jałmużna Wielkopostna

Administrator

746 tysięcy skarbonek z hasłem Wiara i Miłosierdzie trafi do polskich domów z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych prostych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

Czytaj więcej: Jałmużna Wielkopostna
 

Strona 1 z 7

Ogłoszenia

NIEDZIELA PALMOWA

 

Dzisiaj: - suma o godzinie 12,00.

W Tygodniu:
Msze święte o godzinie 18,00.
Dziękuję za Misterium. Pani Marioli Skrobania, Pani Dorocie Piekarskiej, Panu Dyrektorowi a szczególnie aktorom-amatorom. P Tatynia, Trzebież i Nowe Warpno, za pomoc. Wszystkim za pomoc w organizacji i budowie scen. Będę wdzięczny za pomoc w demontażu-jutro od godziny 8,00.

Wielki Czwartek:
Dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Pamiętamy w naszych modlitwach o kapłanach, których spotkaliśmy na naszych drogach. Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18,00. Adoracja Pana Jezusa do godziny 21,00. Rocznica Śmierci Papieża św. Jana Pawła
II.

Wielki Piątek:
Dzień Męki Pańskiej. Zachowajmy powagę Tego Dnia, jak również post i pełną abstynencję.
O godzinie 15,00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a nabożeństwo Męki Pańskiej o godzinie 18,00. W tym dniu modlitwa i ofiarą wspieramy Bazylikę Bożego Grobu w Jerozolimie.

WIELKA SOBOTA:
Wigilia Zmartwychwstania. Z tradycji post zachowujemy do święcenia pokarmów. Nie mniej zachęcam do tradycji wyniesionej z domu, postu do świtu Zmartwychwstania.
Na wieczorną liturgię wigilii przychodzimy ze świecami. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego ma nam przypomnieć, że jesteśmy Wspólnotą Wiary w Chrystusie. Liturgia Wielkiej
Soboty rozpocznie się przed kościołem poświęceniem ognia o godz. 19,00. Poświęcenie pokarmów: Kościół parafialny: 13,00, 13,30, 14,00. Tatynia: 12,30: Nowa
Jasienica 11,30.
Podczas poświęcenia pokarmów ofiary składane na tacę są przeznaczone na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego. Bóg zapłać.
W czwartek nauki przed chrztem po liturgii Wielko Czwartkowej.

WIELKANOC: msze święte o 6,00 z procesją rezurekcyjną i suma o godzinie 12,00.
Tatynia o godzinie 8,00.

DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT: msze święte jak w każdą niedzielę.
W kościele parafialnym 9,00 i 12,00. W Tatyni o godzinie 10,30.
Tradycyjnie po mszy świętej ofiarą do puszek możemy wesprzeć tak wielce zasłużony dla naszej Ojczyzny Katolicki Uniwersytet Lubelski. W imieniu księdza rektora Bóg Zapłać.
Wielkanocne dzieło pomocy potrzebującym.

Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013

Trzej królowie

Pamiętaj

Dziś jest: 31 Marzec 2015    |    Imieniny: Myślisława, Dobromierza, Dobromiry, Balbiny
Wszystkiego najlepszego.

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!