Pomoc kościołowi: CREDIT AGRICOLE 10 1940 1076 3103 9884 0000 0000

 

Fatima 2014

Fatima 2014
Image Detail

Fatima 2015

Fatima 2015
Image Detail

Misterium 2016

Misterium 2016
Image Detail

Mediugorie

Medugorie
Image Detail

Czytania niedzielne NOM

27 LISTOPADA 2016 R.
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 
ROK A, IPIERWSZE CZYTANIE

 

Iz 2, 1-5 Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa,
dotyczące Judy i Jerozolimy:
Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Pana
stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną,
mnogie ludy pójdą i rzekną:
«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana
do świątyni Boga Jakuba!
Niech nas nauczy dróg swoich,
byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
i słowo Pana z Jeruzalem».
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba,
postępujmy w światłości Pana!

Oto Słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE

 

Rz 13, 11-14 Zbliża się nasze zbawienie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Oto Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Oto słowo Pańskie

1. Niedziela Adwentu

Administrator

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej

W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie».  W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.

Czytaj więcej: 1. Niedziela Adwentu
 

25. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (5. Pozostała po Objawieniu)

Administrator

Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą.

Czytaj więcej: 25. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (5. Pozostała po Objawieniu)
 

Nasz Król

Administrator

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). W nadzyczajnej formie rytu rzymskiego Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę paźdzernika, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.

Czytaj więcej: Nasz Król
 

Czego chcemy i czego chcą od nas

Paweł Milcarek

Reakcja opinii katolickiej na niedawne unicestwienie przez większość rządową obywatelskiego projektu pełnej ochrony życia powinna być – jak zawsze – równocześnie zdecydowana i rozważna. Są przy tym wymagane dwa rozpoznania. Pierwsze: czego my chcemy teraz. Drugie: czego inni chcą od nas, do czego nas popychają.

Zacznijmy od tego drugiego – gdyż jest to okoliczność zewnętrzna i jej uświadomienie wpływa co najmniej na sposób realizacji tego pierwszego, naszej własnej linii.

Czytaj więcej: Czego chcemy i czego chcą od nas
 

Czym jest Halloween

Administrator

Czym jest Halloween?
W naszym Wyznaniu Wiary wypowiadanym podczas Mszy świętej a także naszym życiem mówimy:

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 

Czytaj więcej: Czym jest Halloween
 

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej  (alleluja). Wejscie do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom (ewangelia). Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł pokazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia (lekcja). Modlimy sie dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce (kolekta, antyfona na komunię).

Czytaj więcej: XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

Halloween

Administrator

W ostatnich dniach po raz kolejny jesteśmy świadkami kolejnej próby wypromowania w Polsce, kraju o przeszło tysiącletnich tradycjach katolickich, pogańskiego zwyczaju halloween. Wraz z tym „świętem”, pod pozorem żartu i zabawy lansowane są sprzeczne z naszą Wiarą praktyki magiczne, wróżbiarskie i okultystyczne, przed którymi Kościół zawsze przestrzegał.

Czytaj więcej: Halloween
 

Nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami

Radio Watykańskie

Reforma reformy liturgicznej zostanie przeprowadzona, nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami, bo od tego zależy przyszłość Kościoła – deklaruje kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jego zdaniem liturgia jest dziś chora, nie wprowadza człowieka w misterium Boga, odarta została z sakralności. Traci na tym lud Boży, zwyczajni ludzie, którym odbiera się możliwość wejścia w komunię z Bogiem. Liturgii trzeba pilnie przywrócić jej piękno i sakralność, odkrywając jej Boże pochodzenie – podkreśla szef watykańskiej kongregacji.

Czytaj więcej: Nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami
 

Strona 1 z 13

Ogłoszenia

 

I NIEDZIELA ADWENTU

DZISIAJ: - suma o godz. 12,00 po sumie zmiana Tajemnic Żywego Różańca.

                  - po mszy świętej ofiarą do puszek wspieramy Kościoły Wschodu.

- msza święta dla dzieci komunijnych-klasy I-II-III o 12,45.

 

W TYGODNIU:

 

W czwartek święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ze względu na Odpust w Starych Policach msza święta wieczorna o godzinie 17,00.

W przyszła niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne codziennie o godzinie 18,00.

W tygodniu msze święte roratnie o godzinie 18,00.

Dzieci przynoszą wypisane dobre uczynki na kolorowych serduszkach.

Dzieci i Młodzież:

Wtorek: klasy -I-II-III

Środa: klasy IV-V-VI

Piątek: młodzież gimnazjalna.

 

1. Wieczór wigilijny i spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Osiedla Jasienica w najbliższą niedzielę o godzinie 16,00 w Sali Klubu Osiedlowego.

2. Opłatki do nabycia w zakrystii. Proszę by po opłatki nie wysyłać dzieci. Opłatki nabyte w hipermarketach lub od przygodnych ludzi są niepoświęcone. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczam na budowę naszych organów piszczałkowych.

3. Jak co roku Caritas Parafialna wspiera w tym czasie i nie tylko w tym, ludzi w potrzebie. Ofiary z zakupionych świec, kartek oraz wystawiony kosz są naszym wsparciem wobec tych, co nie mają nic. Kosze Caritas wystawione są również w naszych sklepach. Tam również możemy złożyć Dar Serca.

ŚWIECE - małe od 5 zł wzwyż

- duże od 15 zł wzwyż.

- kartki świąteczne, sianko.

 

4. W naszych domach, rodzinach zadbajmy o tradycję oczekiwania na święta. Choinka, którą ubieramy w dzień wigilii, postna wigilia, spokojne przygotowanie do czasu świętowania, niech będą okazją do odnalezienia obecności Boga w nas i naszych rodzinach. Młodzi ludzie wołają „Oddajcie nam Boże Narodzenie.”

5. Zwracam się z prośbą o pomoc w posprzątaniu cmentarza przy kościele parafialnym z liści. Zapraszam w sobotę na godzinę 10,00. 

6. Powoli upiększamy wystrój naszego kościoła. Wczoraj otrzymaliśmy postument pod figurę Matki Boskiej i Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Stojący obok ołtarza postument na którym stoi Matka Boska z Fatimy jest kolejnym darem rodziny Zientek dla kościoła w Jasienicy. Bóg zapłać.
  

 

Uratowane jedno życie

Aktualności

  1. Msza św. z okazji I piątku miesiąca o godzinie 17.00
  2. Odwiedziny chorych w ich domach odbędą się w połowie października

Pamiętaj

Dziś jest: 10 Grudzień 2016    |    Imieniny: Julii, Żytomira, Bogdana
Wszystkiego najlepszego.
Dziś jest Dzień Nobla (Szwecja).

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

TV TRWAM

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!