Pomoc kościołowi: CREDIT AGRICOLE 10 1940 1076 3103 9884 0000 0000

Fatima 2014

Fatima 2014
Image Detail

Fatima 2015

Fatima 2015
Image Detail

Misterium 2016

Misterium 2016
Image Detail

Mediugorie

Medugorie
Image Detail

Czytania niedzielne NOM

16 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 17, 8-13 Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami
Czytanie z Księgi Wyjścia
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.
Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.
Oto Słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 3, 14 – 4, 2 Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najdroższy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Oto Słowo Boże

EWANGELIA
Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
Oto słowo Pańskie 

Czego chcemy i czego chcą od nas

Paweł Milcarek

Reakcja opinii katolickiej na niedawne unicestwienie przez większość rządową obywatelskiego projektu pełnej ochrony życia powinna być – jak zawsze – równocześnie zdecydowana i rozważna. Są przy tym wymagane dwa rozpoznania. Pierwsze: czego my chcemy teraz. Drugie: czego inni chcą od nas, do czego nas popychają.

Zacznijmy od tego drugiego – gdyż jest to okoliczność zewnętrzna i jej uświadomienie wpływa co najmniej na sposób realizacji tego pierwszego, naszej własnej linii.

Czytaj więcej: Czego chcemy i czego chcą od nas
 

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej  (alleluja). Wejscie do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom (ewangelia). Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł pokazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia (lekcja). Modlimy sie dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce (kolekta, antyfona na komunię).

Czytaj więcej: XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

Nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami

Radio Watykańskie

Reforma reformy liturgicznej zostanie przeprowadzona, nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami, bo od tego zależy przyszłość Kościoła – deklaruje kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jego zdaniem liturgia jest dziś chora, nie wprowadza człowieka w misterium Boga, odarta została z sakralności. Traci na tym lud Boży, zwyczajni ludzie, którym odbiera się możliwość wejścia w komunię z Bogiem. Liturgii trzeba pilnie przywrócić jej piękno i sakralność, odkrywając jej Boże pochodzenie – podkreśla szef watykańskiej kongregacji.

Czytaj więcej: Nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami
 

Zjednoczeni, ale nie wchłonięci – wywiad z przełożonym ordynariatu dla byłych anglikanów

Bibula.com

Przełożony Ordynariatu Personalnego NMP z Walsingham, wielebny ks. Keith Newton, na temat Ordynariatu, Kościoła i Starego Rytu.

W początkach tego roku Dylan Perry spotkał się z przełożonym Ordynariatu personalnego NMP z Walsingham, wielebnym ks. Keithem Newtonem, by porozmawiać o różnych aspektach życia Kościoła, m.in. o liturgii, ekumenizmie i ewangelizacji.

Czytaj więcej: Zjednoczeni, ale nie wchłonięci – wywiad z przełożonym ordynariatu dla byłych anglikanów
 

Lista hańby

Administrator

Większośc parlamentarna opowiedziała się za odrzuceniem obywatelskiego projektu „Stop aborcji”. Prezentujemy listę posłów, którzy zagłosowali przeciwko życiu.

186 z PiS:

ADAMCZYK ANDRZEJ
ANDZEL WALDEMAR
ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK DOROTA
ARDANOWSKI JAN KRZYSZTOF
ARENT IWONA
AST MAREK
BABALSKI ZBIGNIEW
BABIARZ PIOTR ŁUKASZ

Czytaj więcej: Lista hańby
 

20. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień (antyfona na wejście). Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski (ewangelia). Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną (alleluja, antyfona na ofiarowanie). Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieskie lekarstwo na choroby dusz (sekreta). Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu (antyfona na komunię).

Czytaj więcej: 20. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

Abp Henryk Hoser krytycznie o odrzuceniu przez Sejm projektu Stop Aborcji

Administrator

- Wartość ludzkiego życia jest na tyle wielka, że nie powinna być przedmiotem przetargów politycznych czy decyzji umożliwiających zabijanie człowieka w jego wczesnych stadiach istnienia – podkreślił abp Henryk Hoser odnosząc się do odrzucenia przez Sejm obywatelskiego projekt ustawy „Stop Aborcji”. Zakładał on wprowadzenie całkowitej i pełnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. Za odrzuceniem projektu w drugim czytaniu głosowała zdecydowana większość posłów wszystkich klubów parlamentarnych.

Czytaj więcej: Abp Henryk Hoser krytycznie o odrzuceniu przez Sejm projektu Stop Aborcji
 

Kard. Sarah: przywrócić Bogu centralne miejsce w liturgii

Radfio Watykańskie

Eucharystia musi się ponownie znaleźć w centrum naszego życia, a Bóg w centrum liturgii – podkreśla kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W wywiadzie dla tygodnika Famille chrétienne zauważa on, że wiele liturgii to dziś niestety swoiste spektakle. Kapłan nie sprawuje już ofiary Chrystusa, lecz prowadzi spotkanie w gronie przyjaciół. Kiedy wymyślamy sobie własne liturgie kreatywne, grozi nam, że popadniemy w kult czysto ludzki, na miarę naszych pragnień i aktualnej mody, a wierni oddalą się stopniowo od tego, co jest źródłem życia – mówi kard. Sarah. Jego zdaniem Eucharystia to dla chrześcijan kwestia życia lub śmierci. Bo jeśli w centrum liturgii znajduje się człowiek, również i Kościół staje się organizacją ludzką, światową, przed czym przestrzega Papież Franciszek. Kiedy, przeciwnie, w centrum stoi Bóg, Kościół odzyskuje żywotność – zapewnia szef watykańskiej dykasterii ds. liturgii.

Czytaj więcej: Kard. Sarah: przywrócić Bogu centralne miejsce w liturgii
 

Strona 1 z 13

Ogłoszenia

 

 

       XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU.
 
 
 
DZISIAJ: - 38 rocznica wyboru Ojca świętego Jana Pawła II.
 
 
 
                    - rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego  
 
                      po mszach świętych ofiara do puszek wspieramy pracę naszych 
 
                      Misjonarzy.
 
 
 
                   - pielgrzymka strażaków PSP i OSP do Krakowa do grobu św. Floriana.    
 
                     We wtorek o godzinie 17,30 w Katedrze wawelskiej  Ks. Biskup 
 
                     Tadeusz Pieronek w imieniu Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza 
 
                     wręczy dla naszego kościoła i strażaków powiatu polickiego, relikwie
 
                     naszego patrona. Relikwie będą umieszczone w naszym kościele.
 
 
 
                   - liczenie wiernych obecnych na niedzielnej Eucharystii.
 
                  
 
                  
 
W TYGODNIU:
 
   
 
1.     Nabożeństwo Różańcowe w tygodniu o godzinie 17,30.  
 
Wyjątkowo we wtorek nie będzie mszy świętej a dzieci klas 0-I-II-III przyjdą na modlitwę różańcowa w środę na godzinę 17,30. Zaraz po różańcu msza święta.
 
Dzieci i młodzież zapraszamy:
 
 
 
Środa: wszystkie klasy szkoły podstawowej.
 
Piątek: klasy gimnazjalne.
 
 
 
2.     We wtorek wspomnienie św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia. Tym, którzy dbają o nasze zdrowie, leczą i dają drugie życie-Szczęść Boże.
 
 
 
3.     Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która nie może z ważnych powodów uczestniczyć w katechezie szkolnej ma taką możliwość w parafii w każdą sobotę o godzinie 18,00 
 
 
 
4.     Wypominki. Nasza modlitwa o Życie wieczne dla naszych bliskich. Kartki wyłożone są przy wyjściu z Kościoła. Proszę o wypisywanie naszych zmarłych czytelnie- drukowanymi literami. Ofiary z Wypominek przeznaczam na uregulowanie należności za zakup organów i montaż. To przed nami, ale będę wdzięczny za pomoc.
 
 
 
5.     Pielgrzymka Werona, Asyż, Padwa, Rzym. Neapol i Sycylia w roku 2018. Zapisy trwają u Pani Doroty lub w Biurze parafialnym.
 
 
 
6.     Słowa wdzięczności dla Księdza kanonika, doktora Tomasza za wsparcie i pomoc.

 

Uratowane jedno życie

Aktualności

  1. Msza św. z okazji I piątku miesiąca o godzinie 17.00
  2. Odwiedziny chorych w ich domach odbędą się w połowie października

Pamiętaj

Dziś jest: 21 Październik 2016    |    Imieniny: Urszuli, Orszuli, Jakuba
Wszystkiego najlepszego!
Jest to Dzień Osteoporozy.

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

TV TRWAM

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!