Pomoc kościołowi: CREDIT AGRICOLE 10 1940 1076 3103 9884 0000 0000

ZEBRANIE PIELGRZYMÓW DO GRECJI W NIEDZIELĘ 19 CZERWCA O GODZINIE 12,00.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA,
Prosimy o ostateczne wpłaty za wyjazd.

 

Fatima 2014

Fatima 2014
Image Detail

Fatima 2015

Fatima 2015
Image Detail

Misterium 2016

Misterium 2016
Image Detail

Mediugorie

Medugorie
Image Detail

Czytania niedzielne NOM

25 CZERWCA 2016 R., SOBOTA
ROK C, II
DWUNASTY TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO

PIERWSZE CZYTANIE

 

Lm 2, 2. 10-14. 18-19 Na gruzach Jerozolimy

Czytanie z Księgi Lamentacji

Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie.
Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia, żółć się wylała na ziemię przez klęskę Córy mego ludu, gdy słabły niemowlę i dziecię na placach miasta.
Do matek swoich mówiły: «Gdzie żywność i wino?» Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek.
Jak cię pocieszyć? Z czym porównać, Córo Jeruzalem? Co ci przyrównać, by cię pocieszyć, Dziewico, Córo Syjonu? Gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy?
Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne.
Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy; nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spoczynku.
Powstań, wołaj po nocy do straży porannej, wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczem, podnoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic.

Oto Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 8, 5-17 Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby».

Oto słowo Pańskie

6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.

Czytaj więcej: 6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Czytaj więcej: 4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

3. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka: szatan, który chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus, Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas odnajduje i zwraca ku Bogu.

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Czytaj więcej: 3. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

U św. Florina

Administrator

Wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków.
Zjazd u kapelana Powiatu Police.
Msza św. i Spotkanie przy symbolicznej kiełbasce.

Wkrótce więcej zdjeć w naszej galerii

 

To nasz kościół, a nie sala koncertowa!

KAI

„Kierujemy do Pana ten list w nadziei, że przebudzimy w Panu ukryte zakątki chrześcijańskiej świadomości i sumienia” – tak rozpoczyna się list otwarty do burmistrza Lwowa Andrija Sadowego, który 24 kwietnia wystosowało ponad trzystu parafian lwowskiego kościoła św. Marii Magdaleny. Domagają się oni zwrotu świątyni.

„Oprócz nas, parafian kościoła św. Marii Magdaleny, mało kto wie o naszej walce o NASZ KOŚCIÓŁ, o nasz DOMUS DEI” – napisali lwowscy wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Przypomnieli o protestach pod ratuszem i rozprawach sądowych o zwrot XVII-wiecznej świątyni i podkreślili, że obecnie potrzebna jest jedynie dobra wola.

Czytaj więcej: To nasz kościół, a nie sala koncertowa!
 

Polskie wojska będą stacjonować w krajach bałtyckich.

Administrator

W 2017 roku wojska państw Grupy Wyszehradzkiej będę stacjonowały w regionie bałtyckim – zdecydowano spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy.
Wojska państw Grupy Wyszehradzkiej – w tym polskie – będą stacjonowały na terenie państw regionu bałtyckiego w ramach misji NATO. Obecność wojsk krajów V4 będzie rotacyjna, każde z państw wyśle tam 150 żołnierzy.
- Tą trwającą jeden rok obecnością wojskową państwa wyszehradzkie dadzą jasny wyraz solidarności z państwami bałtyckimi – powiedział minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjarto.

Czytaj więcej: Polskie wojska będą stacjonować w krajach bałtyckich.
 

Do prokuratury wpłynęły pierwsze zawiadomienia związane z audytem rządów PO - PSL

niezalezna.pl

Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że do Prokuratury zostały skierowane pierwsze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników rządu PO - PSL. Do tej pory zawiadomienie złożyła już Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, resort środowiska oraz minister Mariusz Kamiński, koordynator ds. służb specjalnych. Podjęte czynności są efektem ujawnienia wielu nieprawidłowości, o których mowa w audycie.

Czytaj więcej: Do prokuratury wpłynęły pierwsze zawiadomienia związane z audytem rządów PO - PSL
 

IV niedziela po Wielkanocy

Administrator

W dzisiejszej (24 kwietnia) liturgii wg rytu tradycyjnego, łacińskiego, Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy (ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Czytaj więcej: IV niedziela po Wielkanocy
 

Strona 1 z 11

Ogłoszenia

 

Piotr Gucia, st wol. zam. Police

Ewa Bęś, st. wol, zam. Wieńkowo

 

                                                 XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU.

Dzisiaj: - suma o godzinie 12,00.

              - Tatynia + Anioł Pańskie + Jarosław Rzepkowski.

 

W Tygodniu:

1. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów naszej parafii i kościoła parafialnego. W tym roku odpust z udziałem Księdza Biskupa we wtorek 28 czerwca. O godzinie 17,00 gromadzimy się na cmentarzu. Odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. PO modlitwie ksiądz Biskup poświęci nowy Krzyż. Uroczysta suma odpustowa z udziałem kapłanów naszego dekanatu o godzinie 18,00. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi Ks Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz.

W piątek uroczystość św. Ottona – patrona naszej diecezji.

 

W tym tygodniu:

 

- Pierwszy piątek, rano odwiedzę chorych. O godzinie 17,30 wystawienie

Najświętszego sakramentu, sakrament pokuty i Eucharystia.

 

- naszym nauczycielom i wychowawcom słowa wdzięczności za trud nauki i

uczestniczenia w współwychowaniu naszych dzieci.

- Czas wakacji: pamiętajmy o świadectwie naszej wiary w zachowaniu

roztropności na drogach i kąpieliskach. Pamiętajmy o niedzielnej mszy świętej.

Uczmy dzieci szacunku dla przyrody i wrażliwości na ludzi potrzebujących.

 

2. Jak co roku dzieci z rodzin ubogich i biednych, poprzez prace Caritas wyjeżdżają na kolonie. Jak co roku możemy wesprzeć naszą ofiarą tę szczytna akcję. W najbliższą niedziele po mszy świętej, ofiarą do puszek możemy pomóc temu dziełu Caritas.

 

3. Pielgrzymom do Rzymu dziękuje za dar pielgrzymi, z którego to do kościoła parafialnego jak i filialnego, zakupiłem specjalne okrycia ochronne na ołtarze.

 

Uratowane jedno życie

Pamiętaj

Dziś jest: 26 Czerwiec 2016    |    Imieniny: Zdziwoja
Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.
Dziś jest Święto Armii i Marynarki Wojennej (Azerbejdżan), Święto Niepodległości (Madagaskar).

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

TV TRWAM

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!