Pomoc kościołowi: CREDIT AGRICOLE 10 1940 1076 3103 9884 0000 0000
 

MISJE FATIMSKIE w naszej parafii od soboty 28 listopada do soboty 5 grudnia.
Kościół parafialny - codziennie o godz. 18.00, Tatynia, o godz. 19.00.

Ostatnie uroczy...
Image Detail
Uroczysta Msza ...
Image Detail
Rzym 2012
Image Detail
Fatima 2014
Image Detail

Rzym w Roku Świętym Miłosierdzia

                  wyjazd 3.04-9.04 2016 r.

Cena: 1399 zł

Dzień 1:  Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd w stronę Włoch.


Dzień 2: Przyjazd do Rzymu, zwiedzanie m.in.: Bazylika św. Jana na Lateranie, św. Schody, Bazylika Santa Maria Maggiore. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, przejazd na dalsze zwiedzanie Rzymu, m.in.: Bazylika św. Pawła za murami oraz Rzym 
Antyczny: Koloseum, Forum Romanum, Fori, Imperiali, Kapitol, Plac Wenecki, Katakumby św Kalistra. Powrót do hotelu, obiadokolacja nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, Przejazd do Watykanu, audiencja papieska, Bazylika św. Piotra, Muzea Watykańskie, czas wolny, powrót do hotelu obiadokolacja nocleg.

Dzień 5: Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Rzymu barokowego – Plac i schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, Panteon, Pizza Navona, most i zamek św Anioła, powrót do hotelu obiadokolacja nocleg.

Dzień 6: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w stronę Florencji, zwiedzanie m.in.: Kościół Santa Croce, Piazza Signora, najsłynniejszy kościół Florencji Santa Maria del Fiore, kopuła Bruneleschiego, wieża Giotta, Baptysterium (z zewnątrz), Most Złotników, przejazd w stronę Werony na obiadokolacje i nocleg.

Dzień 7: Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, po drodze krótki postój na zwiedzanie malowniczej miejscowości Trento która w 222 roku była osadą Celtów. Powrót do kraju w godzinach wieczorno/nocnych.

 

Cena obejmuje:
- przejazd autokarem klasy LUX, wyposażonym w klimatyzację, barek, TV, WC;
- 5 noclegów w hotelach ***;
- wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji;
- opiekę pilota/przewodnika;

- podatek VAT.
- ubezpiecznie Kl i NNW

 

Cena nie obejmuje:
- biletów wstępów do obiektów turystycznych, metro, usług przewodników lokalnych, słuchawek – ok. 90 €;


kontakt telefoniczny 692 48 48 41


Kolejność zwiedzania miast i obiektów turystycznych może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. 

Czy­ściec

x. Tomsz Delurski

Zanim więk­szość z nas odwie­dzi cmen­ta­rze, wypada zro­bić małą powtórkę a zara­zem wpro­wa­dze­nie. Otóż o czyśćcu pisa­łem przed rokiem i linki do tych tek­stów znaj­dują się pod wpi­sem. Tu przy­to­czę tylko kilka fak­tów i pewne zachęty prak­tyczne, co do prze­ży­wa­nia tych dni. Oczy­wi­ście zdaję sobie sprawę, że te dwa dni, a mia­no­wi­cie 1 i 2 listo­pada, róż­nią się od sie­bie pod wzglę­dem teo­lo­gicz­nej tre­ści jakie niosą. Jed­nak umiesz­cza­jąc ten tekst po tych dniach, mógł­bym zaprze­pa­ścić pewną szansę.

1. Śmierć nie koń­czy ludz­kiego życia. Gdy opada to, co mate­rialne zostaje sąd Boży, niebo, czy­ściec lub pie­kło. W chwili śmierci nie ma już moż­li­wo­ści wyboru. Wtedy (choć trudno posłu­gi­wać się tu kate­go­riami cza­so­wymi) zdamy sprawę z naszego życia i zdamy sobie sprawę z naszego życia. Każdy bowiem czyn nie pozo­staje bez kon­se­kwen­cji. 

Czytaj więcej: Czy­ściec
 

Program wyjazdu do Grecji

Administrator

Dzień 1: Wyjazd z miejsca zbiórki w Policach we wczesnych godzinach rannych. Przejazd · przez Czechy, Węgry. Przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 2: Wykwaterowanie z hotelu we wczesnych godzinach rannych. Śniadanie na trasie.
Przejazd do Grecji na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,·· nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, czas wolny, wypoczynek, kąpiele morskie/słoneczne. Dla chętnych · Wyjście na „Wieczór Grecki” - wieczór zabawy, aby uczcić Dionizosa, boga wina, · płodności i urodzaju. Możliwość skosztowania dań kuchni greckiej, wina oraz · posłuchania dobrej muzyki, koszt jak również nauki tańca ( 30 euro). Powrót na nocleg.

Czytaj więcej: Program wyjazdu do Grecji
 

„Tłok chodzi w cylindrze, a nie w rurze wydechowej” – Ojca Leona słów kilka o homoseksualizmie…

Ojciec Leon

Bardzo modne jest dzisiaj sformułowanie pochodzące z pewnych kół, które mówią: „Zrywamy z zacofaniem kleru, czarnej, jedynej dzisiaj, po czerwonej. linii partyjnej, rzec by można: okupacji, i idziemy do przodu. Zrywamy ze stereotypami, ze starą moralnością i wobec powyższego w dziedzinie seksualnej mamy pełną swobodę”. W Hiszpanii nawet mówią, że życie seksualne polega nie tylko na kontaktach seksualnych ludzi o tej samej płci, ale nawet ludzi ze zwierzętami. To było podane w oficjalnym komunikacie, ale na szczęście znaczna część Hiszpanów powiedziała, że nie zgadza się na to, młodzież przestała chodzić na lekcje (czytałem to w Internecie), na których promowano takie zachowania, a ich rodzice zdenerwowali, że może ze zwierzakami to dajcie spokój.

Czytaj więcej: „Tłok chodzi w cylindrze, a nie w rurze wydechowej” – Ojca Leona słów kilka o homoseksualizmie…
 

Cud Eucharystyczny w Bolsenie. Na korporale pojawiły się ślady prawdziwej krwi!

Administrator

"Kiedy w chwili konsekracji wzniósł hostię nad kielichem, zauważył, że chociaż ona sama zachowała wygląd białego chleba, obficie z niej cieknie na korporał krew..."
Kapłan Piotr z Pragi przeżywał kryzys wiary. Pielgrzymował do grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Chociaż sam był dla wielu wzorem kapłana, nim także targały wątpliwości co do realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Połowa XIII wieku to czas teologicznego niepokoju, któremu polegali także wierzący kapłani. W sierpniu 1263 roku zatrzymał się w Bolsenie, która już wówczas była miejscem kultu, ponieważ tam znajduje się miejsce męczeństwa św. Krystyny. Ks. Piotr odprawiał w tamtym miejscu Mszę Świętą. Kiedy w chwili konsekracji wzniósł hostię nad kielichem, zauważył, że chociaż ona sama zachowała wygląd białego chleba, obficie z niej cieknie na korporał krew. Korporał (łac. corporale) to w liturgii Kościoła katolickiego kwadratowy obrus służący o obrzędów Mszy Św.

Czytaj więcej: Cud Eucharystyczny w Bolsenie. Na korporale pojawiły się ślady prawdziwej krwi!
 

Asceza powinna wprowadzać nas w postawę Chrystusa

Włodzimierz Zatorski OSB

Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? (Łk 5,34).

Pobyt Pana Jezusa na ziemi był czasem weselnym. Pan Jezus nawiązał w swojej wypowiedzi do starotestamentowego obrazu miłości oblubieńczej pomiędzy Bogiem i ludem. W Starym Testamencie takim czasem oblubieńczym była wędrówka przez pustynię, gdy Bóg bezpośrednio prowadził swój lud. Podczas tej wędrówki pod Synajem Izrael zawarł przymierze z Bogiem. Ono było zwieńczeniem tego oblubieńczego związku. 

Czytaj więcej: Asceza powinna wprowadzać nas w postawę Chrystusa
 

Rzym 2015

Administrator

Na naszej stroniu mamy już zdjęcia z ostatniej pielrzymki grupy parafian do Rzymu. Zapraszamy do oglądania i komentowania. Zdjęcia mozna zobaczyć w galerii Kliknij w LINK

 

Jakie są przejawy acedii – duchowej depresji?

Włodzimierz Zatorski OSB

Klasycznym tekstem opisującym działanie demona acedii jest fragment dzieła O praktyce ascetycznej Ewagriusza z Pontu, mówiący o doświadczeniu mnicha opanowanego przez tego demona:

Czytaj więcej: Jakie są przejawy acedii – duchowej depresji?
 

Tylko pod Władzą Chrystusa nasze szcęście

Henryk Wesołowski

 1
 Według spełniających się bezbłędnie przepowiedni biblijnych, nasze czasy znaczone są największymi w dziejach atakami szatana przeciwko Bogu, przeciwko ludziom oraz przeciwko porządkowi świata urządzonemu według życiodajnych boskich praw natury, których główne zasady ujęte są w Dekalogu. Na zasadach Dekalogu istniało i rozwijało się życie ludzi od początku istnienia człowieka na ziemi. Odejście ludzi od Dekalogu było zawsze skutkiem dekadencji moralnej i prowadziło nieuchronnie do samozniszczenia.  

Czytaj więcej: Tylko pod Władzą Chrystusa nasze szcęście
 

Strona 1 z 8

Ogłoszenia

I niedziela Adwntu

DZISIAJ: - suma o godz. 12,00. Anioł Pański + Ziółkowską.
- rozpoczynamy Misje Fatimy.

W TYGODNIU:

Misyjne Rozważania codzienni o 18,00 w kościele parafialnym.
W Tatyni o godzinie19,00.
Spowiedź święta codziennie pół godziny przed mszą świętą. Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania przychodzi na Misje codziennie.

1. Pierwszy piątek miesiąca, rano odwiedzę chorych.

2. Opłatki do nabycia w zakrystii. Proszę by po opłatki nie wysyłać dzieci. Opłatki nabyte w hipermarketach lub od przygodnych ludzi są niepoświęcone. Ofiary składane przy opłatkach, przeznaczam na spłatę wyposażenia prezbiterium. Fotel przewodniczenia jest już w prezbiterium. Reszta wyposażenia dotrze do końca stycznia. Bóg zapłac.

3. Jak co roku Caritas Parafialna wspiera w tym czasie i nie tylko w tym, ludzi w potrzebie. Ofiary z zakupionych świec, kartek oraz wystawiony kosz są naszym wsparciem wobec tych, co nie mają nic. Kosze Caritas wystawione są również w naszych sklepach. Tam również możemy złożyć Dar Serca.
Świece i inne dary na stół wigilijny rozprowadzane są salce katechetycznej.
ŚWIECE - małe od 5 zł wzwyż
- duże od 15 zł wzwyż.
- mikołaje 5 zł wzwyż.
- kartki świąteczne – 3,50 zł.
- sianko
W kościele, jak również i w naszych sklepach wystawione są kosze na żywność. Mieszkają wśród nas ludzie potrzebujący, żywnością do kosza wspieramy dyskretnie ich potrzeby. Pochylenie się nad człowiekiem jest też naszym wyznaniem Wiary.

4. W najbliższą sobotę na godzinę 10,00 zapraszam wszystkich do uporządkowania Placu kościelnego z liści.
5. Czas ubierania choinki w domu to dzień wigilijny. Zadbajmy o Polską Tradycję. 

Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2015 Rzym 2015 Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2015 Rzym 2015 Rzym 2012

Uratowane jedno życie

Pamiętaj

Dziś jest: 29 Listopad 2015    |    Imieniny: Błażeja, Bolemysława Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami.

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!