Pomoc kościołowi: CREDIT AGRICOLE 10 1940 1076 3103 9884 0000 0000

 

Zebranie pielgrzymów do Grecji - niedziela 14 sierpnia 2016 roku o godzinie 12,00

Fatima 2014

Fatima 2014
Image Detail

Fatima 2015

Fatima 2015
Image Detail

Misterium 2016

Misterium 2016
Image Detail

Mediugorie

Medugorie
Image Detail

Czytania niedzielne NOM

24 LIPCA 2016 R.
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROK C, II

PIERWSZE CZYTANIE

 

Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg rzekł do Abrahama: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?».
Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich».
Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?».
Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu».
Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?». Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu».
Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?».
A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu».
Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?».
Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu».
Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?». Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

Oto Słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE

 

Kol 2, 12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was umarłych na skutek występków i «nieobrzezania» waszego ciała razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto Słowo Boże

EWANGELIA

Łk 11, 1-13 Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo.Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień,i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Oto słowo Pańskie

Pokemon Go i władcy marionetek

Michał Wałach

Zbiorowe szaleństwo ogarnęło ludzi od Kalifornii po Nową Zelandię. Miliony, często dorosłych i na pozór poważnych ludzi, zaczęło… zbierać Pokemony. Gonitwa za wirtualnymi potworkami opanowała serca i umysły, doprowadzając już do kilku tragedii oraz… ogromnego wzrostu wartości akcji koncernu Nintendo. Jednak tłumy przemierzające ulice miast i wiejskie okolice na całym świecie w poszukiwaniu stworków, nawet o tym nie wiedząc, biorą udział w wielkim socjotechnicznym teście.

Czytaj więcej: Pokemon Go i władcy marionetek
 

Kongres USA za ochroną sumienia. Lekarzy nie można zmuszać do wykonywania aborcji

Administrator

Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła głosami 245 „za” przy sprzeciwie 182 kongresmenów ustawę Conscience Protection Act, która zakazuje rządowi dyskryminowania medyków i pielęgniarek odmawiających uczestniczenia lub wykonania aborcji. Legislacja podzieliła zarówno demokratów, jak i konserwatystów.
Projekt pozwala pracownikom służby zdrowia zaskarżyć urzędników federalnych, stanowych i lokalnych, którzy zmuszają lub w jakikolwiek sposób dyskryminują lekarzy przeciwnych uśmiercaniu dzieci w łonie kobiety, nawet jeśli teoretycznie zezwala na to prawo. Władze federalne nie mogą także straszyć cofnięciem dotacji dla stanowych szpitali i ośrodków zdrowia, które nie chcą wykonywać aborcji.

Czytaj więcej: Kongres USA za ochroną sumienia. Lekarzy nie można zmuszać do wykonywania aborcji
 

9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie przed marnowaniem łaski Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się przeciw Bogu i za karę tułali się czterdzieści lat po pustyni (lekcja). Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła w gruzach (ewangelia). Zdarzenia te są ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą możemy pokonać wszystkie pokusy i wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie (ant. na ofiarowanie).

Czytaj więcej: 9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

3. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka: szatan, który chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus, Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas odnajduje i zwraca ku Bogu.

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Czytaj więcej: 3. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.

Czytaj więcej: 6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

To nasz kościół, a nie sala koncertowa!

KAI

„Kierujemy do Pana ten list w nadziei, że przebudzimy w Panu ukryte zakątki chrześcijańskiej świadomości i sumienia” – tak rozpoczyna się list otwarty do burmistrza Lwowa Andrija Sadowego, który 24 kwietnia wystosowało ponad trzystu parafian lwowskiego kościoła św. Marii Magdaleny. Domagają się oni zwrotu świątyni.

„Oprócz nas, parafian kościoła św. Marii Magdaleny, mało kto wie o naszej walce o NASZ KOŚCIÓŁ, o nasz DOMUS DEI” – napisali lwowscy wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Przypomnieli o protestach pod ratuszem i rozprawach sądowych o zwrot XVII-wiecznej świątyni i podkreślili, że obecnie potrzebna jest jedynie dobra wola.

Czytaj więcej: To nasz kościół, a nie sala koncertowa!
 

4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Administrator

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Czytaj więcej: 4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 

Do prokuratury wpłynęły pierwsze zawiadomienia związane z audytem rządów PO - PSL

niezalezna.pl

Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że do Prokuratury zostały skierowane pierwsze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników rządu PO - PSL. Do tej pory zawiadomienie złożyła już Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, resort środowiska oraz minister Mariusz Kamiński, koordynator ds. służb specjalnych. Podjęte czynności są efektem ujawnienia wielu nieprawidłowości, o których mowa w audycie.

Czytaj więcej: Do prokuratury wpłynęły pierwsze zawiadomienia związane z audytem rządów PO - PSL
 

Strona 1 z 11

Ogłoszenia

 

 

                                           XXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU.

DZISIAJ: - suma o godz. 12,00.


W TYGODNIU:


Jutro o godzinie 10,00 pogrzeb + Witolda Rutkowskiego.

 

1. Msze św. o godz. 18.00.

W czwartek rozpoczęcie nowego roku szkolnego mszą św. o godz. 8,15.

Zapraszam dzieci, młodzież gimnazjalną, rodziców i nauczycieli. Początek roku i nasza refleksja: Czy były to wakacje z Panem Bogiem?

 

2. Nabożeństwa: do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – środa.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – piątek.

 

3. Pierwszy piątek miesiąca o godz. 17,30 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz adoracja. Okazja do spowiedzi św. Chorych odwiedzę jak zawsze od 8,00 rano.

W Tatyni msza święta o godzinie 17,00.

 

4. Kolejny już Jarmark Augustiański. Dziękuję za trud i organizację, dla władz naszego miasta a szczególnie Radzie Osiedla Polic- Jasienica. Umiejmy docenić pracę społeczną Tych osób, które poświęcają swój czas dla nas. Swoją osobistą wdzięczność wypowiadam również Paniom, które dbają o plac przy kościelny i przygotowały otoczenie naszego kościoła, na przyjęcie gości Jarmarku.

 

5. Pierwsza niedziela miesiąca: Zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Wystawienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza o godzinie 11,30 i adoracja do godziny 12,00. Zmiana tajemnic po sumie o godzinie 12,00.

 

6.  Wtorek 30 sierpień rocznica Solidarności. Uroczysta msza święta w Policach z odsłonięciem pomnika Ludziom Solidarności o godzinie 15,00. Mszy świętej będzie przewodniczył Ks. Biskup Henryk Wejman.

 

Uratowane jedno życie

Grecja 2016

Program pielgrzymki:

Dzień 1: Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 23.00.
Dzień 2: Przejazd przez Czechy, Węgry. Przyjazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta · zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Wykwaterowanie z hotelu we wczesnych godzinach rannych. Śniadanie na trasie.
Przejazd do Grecji na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu, ·obiadokolacja, ·· nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, czas wolny, wypoczynek, kąpiele morskie/słoneczne. Dla chętnych · Wyjście na „Wieczór Grecki” - wieczór zabawy, aby uczcić Dionizosa, boga wina, · płodności i urodzaju. Możliwość skosztowania dań kuchni greckiej, wina oraz · posłuchania dobrej muzyki, koszt jak również nauki tańca ( 30 euro). Powrót na·· nocleg.
Dzień 5: Śniadanie, rejs statkiem wycieczkowym na bajkową wyspę Skiathos, krótki spacer · na przylądek Bourtsi z widokiem na wieżę zegarową, czas wolny. Następnie · rejs na jedną z najpiękniejszych plaż w Grecji - Kukunaries zwaną często · „złotą plażą” – wypoczynek i kąpiele morskie, jak również nauka słynnego · tańca greckiego – zorby (30 euro), Rejs powrotny, przejazd do hotelu, obiadokolacja, · nocleg.
Dzień 6: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Dolinę Tembi na zwiedzanie znajdujących · się na liście zabytków UNESCO Meteorów, bizantyjskich klasztorów zwanych "wiszącymi · między niebem a ziemią", a w nich starych ikon, rękopisów oraz pięknych fresków.
Zapoznanie się ze wspaniałą sztuką i historią Bizancjum, najpiękniejszego okresu historii · Grecji (konieczny odpowiedni strój: zakryte ramiona, panie długie spódnice, panowie · długie spodnie). Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Kalambaki, obiadokolacja, · nocleg.
Dzień 7: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Delf, prastarego miasta i świątyni greckiej
u stóp Parnasu, zwiedzanie m.in.: Święty Okrąg ze skarbcami, świątynią Apollina,
teatrem rzymskim oraz stadionem, gdzie odbywały się niegdyś Igrzyska Pytyjskie. Wizyta · w gimnazjonie, gdzie sportowcy przygotowywali się do udziału w wielkich igrzyskach.
Przejazd Peloponez, zakwaterowanie w hotelu w okolicy Aten obiadokolacja,·· czas wolny, nocleg.
Dzień 8: Śniadanie, całodniowa wycieczka do Aten - serca Grecji bijącego od 3000 lat,
pierwszego miasta-państwa świata, skąd swoje początki wzięła demokracja.
Zwiedzanie m.in.: Akropol, spacer przez urocze uliczki Plaki, najstarszej · ateńskiej dzielnicy, do Placu Syntagma, by podziwiać zmianę warty gwardzistów, · dzisiejszych „rycerzy greckich”; Akademia Ateńska, Biblioteka Narodowa, Stadion · Olimpijski. Powrót do hotelu, ·obiadokolacja, ·nocleg.
Dzień 9: Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Małej Pętli Argolidzkiej, m.in.: teatr antyczny · w Epidauros, który słynie z niezwykłej akustyki oraz sanktuarium boga sztuki lekarskie · Asklepiosa. Wyjazd do Nafplion, pierwszej stolicy odrodzonej Grecji z pięknymi · weneckimi fortyfikacjami, spacer po starówce na Plac Syntagma. Przejazd do · Myken – zwiedzanie m.in.: muzeum, Brama Lwic, cytadela, skarbiec Atreusa zwany · grobem Agamemnona oraz starożytny Korynt z rzymską agorą, świątynią Apollina · i mównicą, z której wygłaszał kazania św. Paweł. Powrót do hotelu, ·obiadokolacja,· · nocleg.
Dzień 10: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Patras, zaokrętowanie na prom około · godziny 14:30. Rejs do Włoch, podczas którego można korzystać z wielu rozrywek, · restauracji, barów, sklepów oraz dyskotek na promie. Kolacja. Nocleg w kabinach.
Dzień 11: Przypłynięcie do Włoch, śniadanie, wyokrętowanie z promu w Ankonie, wyjazd w · kierunku Międzyrzecza.
Dzień 12: Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach rannych. 

Pamiętaj

Dziś jest: 30 Sierpień 2016    |    Imieniny: Szczęsnego, Feliksa
Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.
Dziś jest Dzień Zwycięstwa (Turcja), Dzień Konstytucji, Dzień Górnika (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kirgistan).

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

TV TRWAM

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!